تجارت زعفران

راهنمای صادرات زعفران ایران:
برای صدور زعفران از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است.
صادرکننده زعفران باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور زعفران مراجعه نماید.
اسنادی که برای مراجعه به گمرک لازم است :
کارت بازرگانی صادرکننده زعفران
مجوز صدور (حسب مورد)
صورت عدلبندی
گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران زعفران)
گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران زعفران )
گواهی استاندارد (حسب مورد)
معرفینامه یا وکالتنامه اظهارکننده زعفران به گمرک
صادرکننده زعفران پس از تهیه مدارک لازم، می بایست زعفران را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرک نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب زعفران و موافقت گمرک، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالای صادراتی را می توان در خارج از امکان گمرکی انجام داد.  

http://www.saffroniran.co

 

تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی:
مشخصات صادرکننده زعفران
مشخصات اظهارکننده زعفران
مشخصات خریدار
کشور محل صدور
کشور مبدأ
شرایط معامله
مشخصات وسیله حمل و مبدأ بارگیری
مشخصات زعفران از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد یامقدار و ارزش صادراتی زعفران
مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)
ریز اقلام هزینه های گمرک
نام گمرک محل تسلیم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرک محل برای مهر و امضاء‌و تأیید گمرک و مقامات گمرک
پس از تكمیل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضمیمه آن به قسمت احراز هویت گمرك تسلیم می گردد.

احراز هویت:
صحت اسناد و مدارك تسلیمی
صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه زعفران و ارزش اظهار شده با اسناد
صلاحیت صادر كننده زعفران
دفتر ژورنال:

بعد از رسیدگی دایره احراز هویت ، صادركننده زعفران می بایستی وجوه متعلقه (هزینه های گمركی) را پس از واریز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نماید.

ارزیابی:

بعد از واریز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دایره ارزیابی ارسال و بعد از تعیین ارزیاب زعفران مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد از بازدید محتویات بسته ها و تطبیق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و سایر اطلاعات موردنیاز چنانچه ایرادی مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه ای از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتی به صاحب زعفران تحویل میشود تا نسبت به صدور زعفران اقدام نماید.

http://www.saffroniran.co

کارت بازرگانی:

مبادرت به امر صادرات زعفران بصورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد. كارت بازرگانی سندی است كه به موجب آن می توان اقدام به صادرات و واردات زعفران نمود و بنام متقاضیان اعم از اشخاصی حقیقی (ایرانی و غیرایرانی) ، اشخاص حقوقی صادرمی گردد. صادركنندگان زعفران و خدمات دارای كارت بازرگانی باشند یا نباشند در طول اجرای برنامه سوم توسعه (بند ب ماده 113) مشمول پرداخت عوارض و مالیات علی الحساب نخواهند بود. كلیه شركتهای تعاونی كارت بازرگانی خود را صرفأ از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.

درخصوص ضرورت كنترل محموله های صادراتی مشمول مقررات اجباری استاندارد در گمركات:
تاریخ اعتبار پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران
جعلی نبودن پروانه كاربردعلامت استاندارد (موارد مشكوك از استاندارد استانها استعلام گردد]
اعلام تاریخ انقضای مصرف، پروانه بهره برداری،‌ علامت استاندارد ایران بر روی زعفران و بسته بندی مناسب
در صورت نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر، ارائه گواهی صادراتی از شركتهای بازرسی مورد تأیید مؤسسه یا ادارات كل استاندارد استانها ضروری است.
نگاهی به وضعیت تولید و صادرات زعفران در ایران:
در حال حاضر زعفران يكي از مهمترين وبا ارزش‌ترين محصولات كشاورزي صادراتي ايران است.
از سوي ديگر با وجود توانايي بالاي ايران در توليد زعفران، هم‌اكنون از 200 ميليون دلار ارزش سالانه بازار جهاني زعفران تنها حدود 43 ميليون دلار نصيب ايران مي‌شود.در اين خصوص يكي از مهمترين عواملي كه سود واقعي ناشي از صادرات زعفران ايران را به جيب كشورهاي ديگر سرازير مي‌كند؛ ضعف بسته‌بندي اين محصول و صادرات فله‌اي آن به بازارهاي جهاني است.كشورهايي چون اسپانيا و امارات با خريد فله‌اي زعفران از ايران، اين محصول را بانام خود بسته‌بندي كرده و با ارزش افزوده بالاتري روانه بازارهاي بين‌المللي مي‌كنند. به عنوان مثال اسپانيا با كمترين سرمايه‌گذاري، بيش از 4 برابر ايران، از زعفران ايراني سود مي‌برد.در طول يكي دو سال اخير بازار زعفران شاهد نوسانات شديد قيمتي بوده، به طوري‌كه هم‌اكنون قيمت اين محصول در بازار به بيش از 5 ميليون تومان در هر كيلو رسيده است.افزايش قيمت زعفران معلول عوامل متعددي است كه خشكسالي سال‌هاي اخير و كاهش ميزان توليد را مي‌توان از آن جمله نام برد.
"محمدحسين انصاري‌فر"، سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي در گفت‌وگو با گزارشگر هفته‌نامه گمرك با اذعان به نوسانات شديد توليد و عرضه زعفران در بازار، طي 3 سال اخير مي‌گويد: كاهش توليد زعفران به دليل بروز مشكلاتي چون خشكسالي و سرمازدگي و همچنين افزايش فعاليت‌هاي دلالي در اين بازار، موجب رشد قيمت اين محصول در بازار شده است.وي با بيان اينكه در ايران تمامي داد و ستدهاي حوزه كشاورزي به جز برخي محصولات خاص، توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد، به ارزيابي بازار زعفران ايران در سال‌هاي اخير پرداخته و
http://www.saffroniran.co
مي‌افزايد: در سال 84 كه زعفران در بازار داخلي با قيمت كيلويي 150 تا 180 هزار تومان عرضه مي‌شد، بخشي
از اين محصول پس از صدور به كشورهايي چون امارات و اسپانيا در آنجا بسته‌بندي مجدد شده و با قيمتي حدود كيلويي يك ميليون تومان در بازار جهاني به فروش مي‌رسيد، اما اكنون اين وضعيت فرق كرده است.وي با بيان اينكه حدود 80 درصد از زعفران توليد شده در ايران به خارج از كشور صادر مي‌شود، مي‌گويد: در حال حاضر كشش بازارهاي جهاني براي زعفران حدود 220 تن است و ميزان توليد زعفران در ايران طي سال 90 حدود 120 تن بود.انصاري‌فر عطش بازار جهاني براي زعفران و حضور واسطه‌‌گران و دلالان در اين بازار را مهمترين عامل افزايش قيمت جهاني اين محصول خوانده و ادامه مي‌دهد: ما موافق افزايش قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني نيستيم، زيرا به دنبال رشد قيمت، حضور رقبا نيز در اين بازار افزايش مي‌يابد كه نتيجه آن از دست رفتن بخشي از بازار ايران است. سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي يكي از راهكارهاي موثر براي كوتاه كردن دست واسطه‌گران از اين بازار را تشويق صادركنندگان به صادرات اين محصول در بسته‌بندي كوچك عنوان مي‌كند.وي معتقد است؛ با تشويق صدور زعفران در بسته‌هاي كوچك، خريد فله‌اي اين محصول توسط واسطه‌گران تا حدودي محدود مي‌شود. علاوه بر اين صادرات در بسته‌هاي كوچك يكي از راهكارهاي تنظيم بازار است.انصاري‌فر همچنين با تشريح اقدامات و برنامه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در راستاي حمايت از افزايش توليد اين محصول، مي‌افزايد: در سال‌جاري به منظور توسعه سطح زيركشت و تقويت پياز زعفران، براي نخستين‌بار از شيوه بيولوژيكي براي مبارزه با آفات اين محصول استفاده خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود با بهره‌گيري از اين روش توليد زعفران در سال 88، نسبت به سال 87، حدود 40 تا 60 درصد افزايش يابد.
سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي، متوسط توليد زعفران در كشور را 2 كيلوگرم در هكتار اعلام كرده و مي‌گويد: با به كارگيري شيوه‌هاي نوين آبياري و همچنين استفاده از روش‌هاي بيولوژيكي، سعي داريم با اصلاح ساختار توليد، تا پايان برنامه پنجم توسعه، متوسط توليد زعفران در كشور را از 2 كيلوگرم در هكتار به 4 كيلوگرم افزايش دهيم.وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تلاش كشاورزان براي برطرف كردن نابساماني‌ها و مشكلات موجود در توليد و عرضه زعفران خواستار شده و مي‌افزايد: كشاورزان بايد به منظور دستيابي به سود عادلانه و جلوگيري از سودجويي دلالان، اقدام به ايجاد يك تشكل واقعي و قدرتمند كنند.وي همچنين با اذعان به اينكه وزارت جهاد كشاورزي به عنوان يك ارگان سياستگذار و نظارت‌كننده، نمي‌تواند در مورد سرنوشت محصولات كشاورزي تصميم‌گيري كند، خاطرنشان كرد: ما نيازمند يك ابزار قانوني براي ساماندهي عرضه محصولات كشاورزي به منظور حمايت از توليدات كشاورزان هستيم.محصولات استراتژيك مانند زعفران كه از ارزش صادراتي بالايي برخوردارند همواره نيازمند يك مديريت كاربردي و قوي هستند و بايد با مديريت بر نحوه توليد و عرضه زعفران، از كاهش سهم صادرات اين محصول در بازارهاي جهاني جلوگيري كرد.
اظهارات رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران:
رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران نيز در گفت‌وگو با هفته‌نامه گمرك به وضعيت صادرات اين محصول اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تغيير وضعيت صادرات زعفران ايران ناشي از كاهش توليد، افزايش قيمت و نوسانات شديد بازار است چرا كه در گذشته به دليل ثبات نسبي بازار، ميزان صادرات اين محصول بسيار بالا بود.
"غلامرضا ميري"، با اذعان به اينكه امروز در بازار جهاني، هر فعاليت تجاري توسط بخش‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد، مي‌افزايد: ما بر اين مسأله واقفيم كه زعفران ايران بايد با نشان و برند ايراني به دست مصرف‌كننده خارجي برسد، اما در حال حاضر اين‌چنين نيست و تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه درازي را در پيش داريم كه
http://www.saffroniran.co
پيمودن آن نيازمند حمايت و همكاري مسئولان سازمان توسعه تجارت (وزارت بازرگاني) جهاد كشاورزي وصادركنندگان زعفران است.وي با اشاره به اينكه ايران همچنان به عنوان نخستين توليدكننده زعفران در جهان مطرح است، اضافه مي‌كند: به منظور حفظ جايگاه زعفران ايران در بازارهاي هدف، بايد با برنامه‌ريزي واقعي و حذف تصميمات غيركارشناسانه، از تبديل شدن سرنوشت زعفران ايران به ديگر محصولات صادراتي چون؛ فرش، پسته و... جلوگيري كنيم.ميري در بيان مشكلات عمده صادرات زعفران مي‌گويد: نخستين مشكل فراروي زعفران از مرحله توليد آن آغاز مي‌شود، زيرا زعفران در ايران همچنان به روش سنتي توليد مي‌شود و ضايعات زيادي براي صادركنندگان به همراه دارد.وي ادامه مي‌دهد: براي رفع اين مشكل مي‌توان با استفاده از فناوري‌هاي جديد، كلاله زعفران را به راحتي از گل جدا كرد. در اين حالت علاوه بر كاهش هزينه جداسازي زعفران براي كشاورزان – به ازاي هر كيلوگرم دو ميليون ريال- محصولي بدون آلودگي و با مطلوبيت بالا توليد و روانه بازار مي‌شود.رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران درخصوص چگونگي حمايت دولت از توليد و صادرات زعفران تصريح مي‌كند: وزارت جهاد كشاورزي در سال‌جاري اقدام به محلول‌پاشي زمين‌هاي زيركشت زعفران كرد كه اميدواريم اينگونه اقدامات تداوم يابد.وي مي‌افزايد: در بخش صادرات نيز اميدواريم دولت با در نظر گرفتن جايگاه اتحاديه صادركنندگان زعفران، با تخصيص اعتبار به منظور برپايي نمايشگاه‌هاي خارجي، اعزام هيات‌هاي تجاري به خارج و دعوت از هيات‌هاي خارجي براي سفر به ايران و بهره‌گيري از وابستگان بازرگاني ايران در كشورهاي هدف و همچنين كمك به ورود فناوري بسته‌بندي به كشور، حمايت‌هاي خود را بيشتر كند.ميري با اذعان به جايگاه گمرك در امر صادرات، خاطرنشان مي‌‌كند: خوشبختانه امروز برخلاف گذشته، كارشناسان گمرك در كوتاه‌ترين فرصت پاسخگوي مراجعان هستند و اميدواريم با تعامل بيشتر گمرك و اتحاديه، هرگونه كمي و كاستي در اين خصوص برطرف شود.مصرف زعفران در دنيا به دليل آشنايي روزافزون مردم با فوايد غذايي و دارويي آن، سالانه 2 تا 5/2 ميليون تن قابل افزايش است و پيش‌بيني مي‌شود طي سال‌‌هاي آينده هر ساله 10 درصد بر مصرف زعفران اضافه شود و نياز جهاني به 500 تن در هر سال برسد.در حال حاضر ارزش اقتصادي زعفران برابر با گندم، 7/2 برابر چغندرقند و 3 برابر يونجه است.لازم به ذكر است در سال گذشته (سال 1390) مقدار 43 تن زعفران از استان خراسان رضوي صادر شده است كه از اين حيث، زعفران در ميان محصولات صادراتي باغباني اين استان مقام اول را دارد.

 


http://www.saffroniran.co

دانلود فایل : تجارت زعفران.docx